History

Department

HI178HI178 – History of Civil Rights Movement

Department : History
Semester : Fall 2021: Term 1: August 16 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 2: August 16 -October 8, 2021, Fall 2021: Term 3: September 13 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 4: October 12 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 5: November 22 -December 17, 2021
Credit : 3
More Detail

HI177HI177 – American History 1865 to Present

Department : History
Semester : Fall 2021: Term 1: August 16 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 2: August 16 -October 8, 2021, Fall 2021: Term 3: September 13 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 4: October 12 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 5: November 22 -December 17, 2021
Credit : 3
More Detail

HI176 HI176 – American History to 1865

Department : History
Semester : Fall 2021: Term 1: August 16 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 2: August 16 -October 8, 2021, Fall 2021: Term 3: September 13 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 4: October 12 -December 3, 2021
Credit : 3
More Detail

HI125HI125 – History of the World Civilization to 1500

Department : History
Semester : Fall 2021: Term 1: August 16 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 2: August 16 -October 8, 2021, Fall 2021: Term 3: September 13 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 4: October 12 -December 3, 2021, Fall 2021: Term 5: November 22 -December 17, 2021
Credit : 3
More Detail

Search For Courses